Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozyskanie produktów niedrzewnych

Pozyskanie produktów niedrzewnych
 Wyszczególnienie  Wykonanie w latach
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pozyskanie dziczyzny   kg 5992 7003 6828 7999 8669 10445 7225 5921 8673 6264 7712
Pozyskanie dziczyzny szt. 163 164 164 191 220 234 162 123 190 135 170
Pozyskanie choinek   szt. 14 8 27 34 66 26 27 24 84 59 48
Pozyskanie stroiszu m³p 14,80 9,50 21,00 16,00 5,00 2,00 7,00 5,00 0,00 25,50 42
Pozyskanie faszyny m³p 0,00 0,00 0,00 388,40 853,00 445,00 285,00 385,00 186,50 355,00 160
Pozyskanie chrustu m³p 0,00 5,00 6,00 0,00 0,00 1,00 2,50 0,00 10,00 0,00  
Zbiór szyszek   sosny kg 1486 670 1615 1606 290 4644 1514 714 809 2889 473
Zbiór nasion buka kg   642     355   354        
Zbiór nasion   brzozy kg 6 10 5 6 10 10 11 5 5 3  
Zbiór nasion jesionu kg                      
Zbiór nasion   grabu kg           2 2        
Zbiór nasion   lipy kg 2   2   2   2 2      
Zbiór nasion olchy kg   10   12 8     10      
Zbiór nasion dęba szypułkowego kg   3840     1460 500 1100 2000 480 250  
Zbiór nasion dęba bezszypułkowego kg   1000     150 808 1700 1100   200  
Zbiór nasion   klonu kg         3            
Zbiór nasion   jaworu kg         3            
Zbiór nasion z pozostałych drzew i krzewów 10 4   7 1 25 1