Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powierzchnia lasów według struktury klas wieku i jej zmiany

Powierzchnia lasów według struktury klas wieku i jej zmiany
KLASA WIEKU DRZEWOSTANU ZMIANY POWIERZCHNI W KOLEJNYCH LATACH stan 31.12
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I kl.w. 1790,69 1838,31 1814,94 1743,35 1617,30 1419,23 1395,19 1748,72 1711,38 1754,19 1728,84
II kl.w. 4871,28 4328,89 4096,32 3732,20 3585,17 3660,57 3367,16 3287,47 3126,18 2888,88 2596,05
III kl.w. 5141,56 5735,54 5657,43 5934,95 6097,29 6193,25 6164,73 6236,15 5980,30 6096,01 5830,42
IV kl.w. 1774,74 1958,01 1929,26 1992,60 2042,64 2134,07 2424,99 2497,48 2780,62 2881,52 3291,92
V kl.w. 1119,89 1019,46 860,67 935,66 960,59 1008,67 1139,62 1130,80 1313,15 1338,82 1413,68
VI kl.w. 955,55 900,42 695,62 635,48 689,43 762,99 799,77 808,54 722,67 723,29 719,97
VII kl.w. 137,92 159,63 131,55 145,67 134,76 132,21 178,65 206,31 229,75 242,71 294,11
VIII kl.w. 46,61 62,99 62,99 56,56 55,01 53,52 51,95 61,65 75,67 91,27 98,39
KDO + KO 147,81 180,99 188,64 218,66 216,14 316,01 305,26 304,37 317,29 205,47 228,34
grunty niezalesione 352,31 328,84 788,70 741,58 698,04 464,09 340,62 237,68 262,47 344,02 364,4