Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powierzchnia lasów według struktury klas wieku i jej zmiany

Powierzchnia lasów według struktury klas wieku i jej zmiany
KLASA WIEKU DRZEWOSTANU ZMIANY POWIERZCHNI W KOLEJNYCH LATACH stan 31.12
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
I kl.w. 1790,69 1838,31 1814,94 1743,35 1617,30 1419,23 1395,19 1748,72 1711,38 1754,19 1728,84 1667,92 1641,74
II kl.w. 4871,28 4328,89 4096,32 3732,20 3585,17 3660,57 3367,16 3287,47 3126,18 2888,88 2596,05 2667,69 2514,8
III kl.w. 5141,56 5735,54 5657,43 5934,95 6097,29 6193,25 6164,73 6236,15 5980,30 6096,01 5830,42 5880,23 5717,7
IV kl.w. 1774,74 1958,01 1929,26 1992,60 2042,64 2134,07 2424,99 2497,48 2780,62 2881,52 3291,92 3355,56 3535,11
V kl.w. 1119,89 1019,46 860,67 935,66 960,59 1008,67 1139,62 1130,80 1313,15 1338,82 1413,68 1305,89 1321,98
VI kl.w. 955,55 900,42 695,62 635,48 689,43 762,99 799,77 808,54 722,67 723,29 719,97 563,66 468,5
VII kl.w. 137,92 159,63 131,55 145,67 134,76 132,21 178,65 206,31 229,75 242,71 294,11 229,51 323,81
VIII kl.w. 46,61 62,99 62,99 56,56 55,01 53,52 51,95 61,65 75,67 91,27 98,39 85,82 82,77
KDO + KO 147,81 180,99 188,64 218,66 216,14 316,01 305,26 304,37 317,29 205,47 228,34 352,42 440,95
grunty niezalesione 352,31 328,84 788,70 741,58 698,04 464,09 340,62 237,68 262,47 344,02 364,4 457,52 521,1