Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro

Kliknij tu, aby przejść do pełnej listy kontaktów pracowników biurowych

Lp.

Imię i nazwisko

 Stanowisko

Numery telefonów

 Adres e-mail

1.

Janusz Kobielski

Nadleśniczy

kom. 606 638 385

janusz.kobielski@wroclaw.lasy.gov.pl

2. Marek Kmieć Zastępca Nadleśniczego kom. 606 683 438 marek.kmiec@wroclaw.lasy.gov.pl

3.

Krzysztof Jamróz

Główny Księgowy

wew. *611
kom. 693 105 498

krzysztof.jamroz@wroclaw.lasy.gov.pl

4.

Włodzimierz J. Okoń

Inżynier Nadzoru

wew. *311
kom. 606 631 574

jacek.okon@wroclaw.lasy.gov.pl

5. Kinga Bieganowska-Dziachan Sekretarz wew. *200 kinga.bieganowska@wroclaw.lasy.gov.pl
6. Marzena Rejak Specjalista ds. pracowniczych

wew. *131
kom. 665 120 145

marzena.rejak@wroclaw.lasy.gov.pl

Dział gospodarki leśnej

1.

Betty Kobielska

St. Specjalista ds. zagospodarowania lasu

wew. *312
kom. 606 639 484

betty.kobielska@wroclaw.lasy.gov.pl

2.

Janusz Droś

Specjalista ds. ochrony p.poż oraz bhp

wew. *215
kom. 604 622 265

janusz.dros@wroclaw.lasy.gov.pl

3.

Aleksandra Balak

Starszy referent ds. leśnych

wew.*316

aleksandra.balak@wroclaw.lasy.gov.pl
4.

Konrad Zator

Specjalista Służby Leśnej

wew. *314

kom. 665 123 841

konrad.zator@wroclaw.lasy.gov.pl
5.

Marcin Czerkawski

Specjalista Służby Leśnej

kom. 665 120 071

marcin.czerkawski@wroclaw.lasy.gov.pl
6. Ryszard Anglart St. Specjalista ds. ochrony przyrody wew. *694
kom. 531 654 802
ryszard.anglart@wroclaw.lasy.gov.pl

Dział  finansowo - księgowy

1.

Danuta Koza

Specjalista ds. ekonomicznych

wew. *612
kom. 693 105 341

danuta.koza@wroclaw.lasy.gov.pl

1.

Jadwiga Rozenkowska

Starsza księgowa

wew. *614
kom. 665 120 066

jadwiga.rozenkowska@wroclaw.lasy.gov.pl

3.

Anna Mielcarek

Starsza księgowa

wew. *613
kom. 693 104 562

anna.mielcarek@wroclaw.lasy.gov.pl

4. Katarzyna Perońska Księgowa wew. *614 katarzyna.peronska@wroclaw.lasy.gov.pl

5.

Paulina Milanowska

Specjalista ds. zamówień publicznych

 wew.*693
kom. 606 641 526

paulina.milanowska@wroclaw.lasy.gov.pl
6. Szymon Mikołajczyk Księgowy   szymon.mikolajczyk@wroclaw.lasy.gov.pl
7. Agnieszka Kaleta Księgowa   agnieszka.kaleta@wroclaw.lasy.gov.pl

Dział administracyjno - gospodarczy

1. Wioletta Roman Specjalista ds. administracyjnych wew.*615
kom. 606 634 529
wioletta.roman@wroclaw.lasy.gov.pl
2. Jarosław Domagała Specjalista ds. administracyjnych wew. * 100
kom. 606636215
jarosław.domagala@wroclaw.lasy.gov.pl
3. Jerzy Dauber Specjalista ds. melioracji wodnych wew.*315
kom. 693 105 541
jerzy.dauber@wroclaw.lasy.gov.pl
4.

Anna Pluskota

Referent ds. administracyjnych wew.*672 anna.pluskota@wroclaw.lasy.gov.pl
5.

Natalia Domagała

Referent ds. administracyjnych wew. *671 natalia.domagala@wroclaw.lasy.gov.pl