Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring lasów HCVF 2015

Nadleśnictwo Ruszów informuje, że w trakcie monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2015 roku przez terenową służbę leśną, nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.


MONITORING OBSZARÓW LEŚNYCH O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH W 2015 ROKU.
 

kat. HCVF Nazwa kategorii Pow. ogółem działania gospodarcze pow. działań gosp. czynniki biotyczne, abiotyczne Pow.pod działaniem czynników biot.abiot. Stan obiektów
OSTOJE ZAGROŻONYCH I GINĄCYCH GATUNKÓW
1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków 1 791,99 PTW 37,18 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
PTP 356,74
TWP 21,80
TPP 70,81
PR 14,11
IB 3,96
CW 2,98
CP  12,63
OBSZARY OBEJMUJĄCE RZADKIE, GINĄCE LUB ZAGROŻONE EKOSYSTEMY
3.1 ekosystemy skrajnie rzadkie i ginace, marginalne z punktu widzenia gospodarki lesnej - siedliska naturowe, priorytetowe 140,63 PTP 5,78 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
PR 6,10
TWP 2,61
CW 3,53
3.2 ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy- siedliska naturowe,pozostałe 94,84 PTP 0,66 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
LASY SPEŁNIAJĄCE FUNKCJE W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH
4.1 lasy wodochronne 7404,57 PTW 45,62 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
PTP 698,06
PR 39,97
PRZEST 3,53
UPRZPOZ 14,12
CW 36,90
CP  43,82
TWP 124,27
TPP 442,45
IB 16,05
IC 3,90
IIIA 4,04
IIIAU 6,46
IVD 4,77
4.2 lasy glebochronne 107,58 TWP 6,04 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
IB 2,06
LASY KLUCZOWE DLA TOZSAMOSCI KULTUROWEJ
6.1 lasy kluczowe dla tożsamosci kulturowej  118,70 TWP 1,72 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
TPP 4,91