Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Leśnictwo Toporów

Leśnictwo Toporów położone jest w zachodniej części Nadleśnictwa Ruszów na obrębie leśnym Polana i jest to największe leśnictwo o powierzchni 2195 ha. W leśnictwie tym znajduje się wieża obserwacyjna p.poż, z której można zobaczyć morze zieleni jakim są Bory Dolnośląskie. W leśnictwie Toporów istnieje bardzo duża zmienność przyrodnicza od lasów rosnących na piaskach gdzie panuje sosna do bagien czasem nie dostępnych ze względu na duży poziom wód gruntowych zwłaszcza w dolinie rzeki Nysa Łużycka.

W ramach projektu małej retencji wybudowano w leśnictwie dwa zbiorniki retencyjne: Orzechowy 1 i 2, w okolicach których kwitnie życie owadów związanych ze zbiornikami wodnymi.

Bór sosnowy Bagna nad Nysą Kosaćće
Zbiornik "Orzechowy 1" Zbiornik "Orzechowy 2" Ważka























W runie można znaleźć gatunki (borówka brusznica, borowik szlachetny) bardzo poszukiwane przez zbieraczy amatorów.

Formą ochrony przyrody jest w dolinie Nysy Łużyckiej jest Aleja Lipowa którą tworzą nie tylko lipy ale też dęby, graby, wiązy i kasztanowce.

Ciekawą formacją roślinności drzewiastej w leśnictwie Toporów jest tzw. Krzywy Las.



















W leśnictwie Toporów możemy spotkać wiele powszechnych bardziej lub mniej przedstawicieli świata fauny i flory.

BarczatkaMacierzankaMotyl na kwiatostanie głogu
Jeleń szlachetnySiwotek BorowiecWrzosowiska
Żmija zygzakowataŻaba ukryta w ściółce leśnejKwiatostan niezapominajki

Materiały: M.K