Lista aktualności Lista aktualności

Żarłoczne boreczniki

Wiosną bory sosnowe Nadleśnictwa Ruszów zaatakowały żarłoczne boreczniki.

Larwy z rodziny borecznikowatych( głównie borecznik sosnowiec i borecznik rudy) po wyjściu z kokonów zaczęły żerować gromadnie na starych igłach sosen w różnym wieku.  Najbardziej widoczne żerowiska można było spotkać na starszych uprawach i młodnikach sosnowych. Żerujące larwy obserwowano także na sosnach rosnących na gruntach porolnych, działkach i zarastających nieużytkach, o czym   informowali nas zaniepokojeni mieszkańcy okolicznych miejscowości.  
    Na jednej sośnie rosnącej w młodniku żerowało nawet do 300 sztuk  larw boreczników.  Uszkodzenia żerami boreczników w różnym stopniu można było zaobserwować na powierzchni około 40 % drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Ruszów.  W okresie kulminacyjnym gradacji , kiedy nadmiernie rozmnożone larwy intensywnie żerowały, uaktywniła się choroba wirusowa występująca     w dużych zagęszczeniach owadów. Zakażone patogenem larwy zamarły w ciągu 2 tygodni , a gradacja boreczników uległa załamaniu.
    W tym roku lasy Nadleśnictwa Ruszów obroniły się bez zastosowania zabiegów zwalczających szkodliwe owady, a jak będzie w następnym roku, dowiemy się dopiero wiosną.


                        Tekst i fotografie :
                        Sylwester Mikołajczyk