Lista aktualności Lista aktualności

Wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji dzików

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w dniu 23 października na terenie Nadleśnictwa Ruszów przeprowadzona została wielkoobszarowa inwentaryzacja dzików...

...w której uczestniczyło 75 osób. Pracownicy Nadleśnictwa Ruszów wspomagani przez myśliwych z koła łowieckiego „ Ostoja" z Jeleniej Góry oraz miejscowy Zakład Usług Leśnych Jerzego Perońskiego podzieleni zostali na trzy grupy, które w wyznaczonych rejonach przeprowadziły inwentaryzacje metodą pędzeń w 17 miotach.

Ogółem inwentaryzacja przeprowadzona została na około 1956 hektarach terenów leśnych, gdzie zaobserwowano 15 dzików w pięciu miotach. Oczywiście oprócz dzików w lesie w czasie pędzeń przemieszczała się była także inna zwierzyna i drapieżniki oraz liczni grzybiarze.

Autor i materiały: Sylwester Mikołajczyk