Lista aktualności Lista aktualności

Wielkoobszarowa inwentaryzacja dzików

Zgodnie z Decyzją nr 498 z dnia 29.09.2016r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na terenie wszystkich nadleśnictw odbędzie się wielkoobszarowa inwentaryzacja dzików...

...której celem jest określenie ich liczebności oraz rozmieszczenia w terenie. Na terenie Nadleśnictwa Ruszów inwentaryzacja odbędzie się 23 października 2016r. w godzinach 8 - 16

Autor: Janusz Kobielski