Lista aktualności Lista aktualności

Program reintrodukcji populacji cietrzewia (Tetrao tetrix) na lata 2014-2016

W niniejszym artykule mamy przyjemność przedstawić Państwu dogłębny opis jednego z programów prowadzonych w naszym Nadleśnictwie.

Cietrzew jest w Polsce gatunkiem objętym ścisłą ochroną gatunkową i ochroną strefową. Znajduje się w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt", jako gatunek bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożony (kategoria EN).

W roku 1995 został skreślony z listy gatunków łownych. Jako gatunek wymieniony w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, stanowi przedmiot ochrony przy wyznaczaniu obszarów Natura 2000.

W chwili obecnej, wszystkie najważniejsze krajowe ostoje cietrzewia znajdują się na terenach wyznaczonych ptasich obszarów Natura 2000. W roku 2014 nastąpiła w Polsce zmiana w zasadach prawnej ochrony gatunku. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014, poz. 1348) wprowadziło zapisy dotyczące ochrony cietrzewia w oparciu o biologię i ekologię gatunku...