Lista aktualności Lista aktualności

Myśliwi też sadzą drzewa

Myśliwi też sadzą drzewa.

                Koło łowieckie „ OSTOJA" z Jeleniej  Góry, które dzierżawi  tereny leśne Nadleśnictwa Ruszów w ramach prowadzonej  gospodarki łowieckiej  zaczęło sadzić drzewa i krzewy owocowe, które w przyszłości  wzbogacą bazę  żerową naszych leśnych zwierząt.  W 2016 roku myśliwi posadzili w Leśnictwie Cisy, Jagodzin i Ziębina 150 drzewek jabłoni, gruszy, śliwy i wiśni. Drzewka zostały zabezpieczone siatką aby mogły się prawidłowo rozwijać i nie były  zgryzane przez jelenie.

                W bieżącym roku na wiosnę zostały posadzone krzewy aronii w leśnictwie Jagodzin (220 szt.) na terenie poletka zgryzowego, które zostanie odtworzone.  Dodatkowo na terenie  leśnictw  obrębu Ruszów założono  4 pasy zaporowe o długości ponad 200 metrów, na którym będzie systematycznie wykładana kukurydza  i inne smakołyki dla leśnych zwierząt. Dzierżawione  łąki  zostały zasilone wapnem (25 ton)  a następnie zostaną wzbogacone nasionami szlachetnych gatunków roślin łąkowych. Wszystkie działania myśliwych mają na celu poprawę warunków żerowych i bytowych wszystkich zwierząt  i ptaków  leśnych nie tylko tych, na które można polować.

 

                                                                                                                             Opracowanie:

                                                                                                                              Sylwester Mikołajczyk

                                                                                                                             Zdjęcia:

                                                                                                                             Wiesław Grzesiak

                                                                                                                             Sylwester Mikołajczyk