Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o konferencji

Szanowni Państwo,
Nadleśnictwo Ruszów i Nadleśnictwo Głęboki Bród, beneficjenci projektu LIFE11 NAT/PL/428 serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji „Biologia, ekologia i ochrona kuraków w Polsce i w Europie", która odbędzie się  w  dniach 6-8 września 2017 w Zamku Kliczków, w centrum kompleksu leśnego Bory Dolnośląskie. Celem konferencji jest podsumowanie efektów realizowanego od 2012 roku projektu pt.: „Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej" oraz wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami realizującymi podobne programy w Polsce i w Europie. Przedstawiony zostanie aktualny stan krajowych populacji głuszca, a także czynniki wpływające na dynamikę liczebności tego gatunku. Zaproszeni goście zagraniczni zaprezentują działania ochronne realizowane w Rosji, Białorusi, Litwie, Czechach, Słowacji, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Anglii, Szwecji i Finlandii. Odrębna sesja referatowa poświęcona będzie hodowli głuszców w celu zasilania ginących populacji, oraz przeglądowi efektów dotychczas zrealizowanych programów reintrodukcji. Konferencja zakończy się sesją terenową, podczas której przedstawione zostaną praktyczne aspekty czynnej ochrony głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów.  Lista referatów jest już zamknięta, ale serdecznie zapraszamy do prezentacji posterów dotyczących ekologii i ochrony kuraków leśnych.
Szczegółowy program konferencji, formularz rejestracyjny oraz informacje dotyczące dojazdu, zakwaterowania oraz kosztów znajdują się na stronie internetowej: www.konferencja.lifeurogallus.pl
Liczba dostępnych miejsc na konferencję jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa oraz dokonywanie rezerwacji wyłącznie drogą elektroniczną (www.konferencja.lifeurogallus.pl zakładka „Rejestracja") do dnia 25 sierpnia 2017 r.. W przypadku wyczerpania limitu miejsc organizator zastrzega możliwość skrócenia powyższego terminu. Do dnia 31 lipca 2017 r. obowiązują ceny promocyjne.
Ponieważ konferencja jest adresowana do grona osób zajmujących się ochroną głuszca oraz grup społecznych i zawodowych mających wpływ na warunki bytowania tego gatunku zapraszamy do udziału służby ochrony przyrody, leśników, myśliwych, naukowców, pozarządowe organizacje ekologiczne, oraz wszystkich, którym przyszłość tego kuraka nie jest obojętna.

Organizatorzy